Erbjudande om finansiering

Be om ett finansieringserbjudande

Vi samarbetar med Nordea-finansiering och vi kan även erbjuda finansiering av ditt maskinköp. Delbetalning eller förvärvsfinansiering lämpar sig som finanseringsmodell för din investering då det köpta objektet har lång ekonomisk livslängd. Äganderätten till objektet övergår till företaget efter avtalsperiodens slut.

Finansieringens fördelar

Ni slipper extra säkerheter, eftersom den inköpta maskinen fungerar som säkerhet. Er produktionsutrustning förblir modern och konkurrenskraftig. Ni kan utnyttja NTM-centralens investeringsstöd. Finansieringslösningen i sin helhet underlättar er budgetering och finansieringsplanering.

Finansieringsegenskaper

Er egen andel av finansieringen kan bestå av handpenning eller inbytesmaskin. Finansieringstiden är max 5 år. Återbetalningen kan ske antingen som annuitet eller rak amortering, enligt avtal.

Villkor för finansiering

Objektet ska vara levererat på ett godkänt sätt innan betalningen till säljaren. Objektet ska även vara korrekt försäkrat. Finansieringen kan betalas tillbaka i sin helhet när som helst under avtalsperioden, utan extra kostnader.

Kontakta oss

Vår enkla finansieringslösning kan trygga ert företags funktionsförmåga och öka era konkurrensfördelar. Kontakta oss per telefon eller genom att använda formuläret nedan, så kontaktar vi er!