NY-TEK - högklassiga innovationer


Kundbaserade lösningar i stål sedan 2009

NY-TEK Oy är ett innovativt och kundnära företag inom verkstadsindustrin med verksamhet i Reisjärvi där vi designar och tillverkar maskiner främst för jordbruk och fastighetsskötsel.

Vår huvudprodukt är Farmcrusher hammarkrossa, som lämpar sig för bland annat tillverkning av strö och spannmålskross. Vi är även kända för vår driftsäkra Beltscoop spridare för torrt material.

Våra produkter och lösningar är välkända för den höga kvaliteten, som effektiviserar våra kunders verksamheter och processer.

Vi finns även på sociala medier. Håll dig uppdaterad om våra nyheter och se titta på vår video!


Ny-tek Oy produkter


Behöver du finansiering?


Vi samarbetar med Nordea-finansiering och vi kan även erbjuda finansiering för ditt maskinköp. Delbetalning eller förvärvsfinansiering lämpar sig som finanseringsmodell för din investering då det köpta objektet har lång ekonomisk livslängd. Äganderätten till objektet övergår till företaget efter avtalsperiodens slut.


Inga ytterligare säkerheter

Det förvärvade objektet gäller som säkerhet för finansieringen.

Nå konkurrensfördelar

Din produktionsutrustning förblir modern.

Utnyttja stöd

Utnyttja NTM-centralens investeringsstöd.

Förutsebarhet

Underlättar budgeteringen och finansieringsplaneringen.